Mångfaldsplan

Kyrkans familjerådgivning har 2019 tilldelats hbtq-märkningen Regnbågsnyckeln. Det betyder att vi genomgått Svenska kyrkans utbildningsprocess för  att stärka ett normkritiskt, inkluderande och mångfaldsbejakande synsätt och låta detta genomsyra vårt arbete och bemötande.

Vår övergripande vision:                                                                                                                

Kyrkans familjerådgivning är öppen för alla former av nära relationer och familjebildningar.

Den 13 maj 2019 tilldelades vi, som första arbetsplats inom Svenska kyrkan i Stockholm, märkningen Regnbågsnyckeln.                                                   

Vad står Regnbågsnyckeln för?

Att Kyrkans familjerådgivning Stockholm, ekonomisk förening, tilldelats hbtq-märkningen, visar att styrelsen och medarbetare på Kyrkans familjerådgivning tillsammans genomgått en process som syftar till en mer inkluderande plats för människor som söker hjälp i sina relationer och att vi som mottagning och arbetsplats har en vilja och ett ansvar att aktivt arbeta för mångfald och öppenhet. Vi har också formulerat en konkret mångfaldsvision som vi ålägger oss att följa och genomsyra vårt arbete, men också ständigt revidera utifrån den verklighet vi befinner oss i.