Avgifter

Alla som söker hjälp med sina nära relationer är välkomna till Kyrkans familjerådgivning. Vi drivs som en icke vinstdrivande ekonomisk förening av 14 församlingar/pastorat och har avtal med Stockholms stad, Haninge kommun och flera församlingar i Stockholms stift. Avtalen är inte likadana därför är avgiften olika beroende på var ni/du bor. På undermenyn framgår vilken avgift som gäller.

Sök din församling via länken: http://svenskakyrkan.se/sokforsamling