Avgifter

Alla som söker hjälp med sina nära relationer är välkomna till Kyrkans familjerådgivning. Vi drivs som en icke vinstdrivande ekonomisk förening av 16 församlingar och har avtal med Stockholms stad, Haninge kommun och flera församlingar i Stockholms stift. Avtalen är inte likadana därför är avgiften olika beroende på var ni/du bor. På undermenyn framgår vilken avgift som gäller.

Sök din församling via länken: http://svenskakyrkan.se/sokforsamling