Artiklar skrivna i anslutning till Kyrkans familjerådgivning Stockholm:


Anknytning och differentiering av TOR WENNERBERG

En Power Point presentation om hur anknytningen mellan barn och föräldrar påverkar parrelationer i vuxenlivet.


När 2 blir 3, Österhaninge församlingsblad 2012

Artikeln handlar om hur parrelationen kan påverkas när man får barn.


Pratkur som läker relationer, intervju med vår familjerådgivare Birgitta Gentele

En intervju med en familjerådgivare från kyrkans familjerådgivning Stockholm


När kärleken går förlorad - artikel i en serie i Österhaninge församlingblad

Artikeln handlar om när en relation inte längre går att reparera och en separation är nödvändig.


Närleken – att leva tillsammans - artikel i en serie i Österhaninge församlingblad

En artikel om glädje och svårigheter i en nära relation.


Relationer - artikel i en serie i Österhaninge församlingblad

”Jag har fått med en Annan människa att göra” är ett sätt att beskriva vad det är att vara i relation till någon. Formuleringen är enkel, men rymmer en komplex upplevelse och erfarenhet. Våra relationer som par, vänner, barn, föräldrar, arbetskamrater är en arena för förväntningar och motsägelsefulla känslor


Församlingsblad i Österhaninge

Ett temanummer om vigsel, äktenskap och relationer.


En vilja till förändring, Församlingsbladet Saltaren

En artikel om varför man söker familjerådgivning.