Familjerådgivning

Kyrkans familjerådgivning är öppen för alla former av relationer och familjebildningar och har sin tyngdpunkt i samtal vid relationssvårigheter. Kyrkans familjerådgivning erbjuder därmed också individuellt samtalsstöd där de nära relationerna är i fokus. Kyrkans familjerådgiving har en verksamhet för unga vuxna mellan 18-26 år (se fllik) men tar inte emot barn under 18 år.

Familjerådgivningsarbetet är en undersökande och bearbetande process. Under det första samtalet formulerar ni/du tillsammans med familjerådgivaren de frågor och problem som behöver bearbetas. I arbetet handlar det oftast om låsningar i samspels- och kommunikationsmönster samt svårigheter att hantera konflikter och olikheter m m. Målet är att erbjuda vägledning och hjälp till en förbättrad förståelse av relationen och möjlighet att pröva sig fram till olika problemlösningar.

På Kyrkan familjerådgivning finns också kunskap och utrymme för de som önskar att tala om vilken betydelse tro och livsåskådning kan ha för parets, familjens och de närståendes relationer. Kyrkans familjerådgivning är till för alla som har svårigheter i sina nära relationer oavsett etnicitet, religion, livsåskådning eller sexuell läggning.

Samtalsrum från Södermalm/Stockholm

Samtalsrum från Handen/Haninge