Vad är familjerådgivning?

Familjerådgivningsarbetet har sin tyngdpunkt i samtal med par och olika familjekonstellationer vid realtionssvårigheter. Kyrkans familjerådgivning erbjuder också individuellt samtalsstöd. Det kan handla om att vara ensamstående eller att ens partner inte vill komma med, hjälp att komma vidare efter en separation eller en livskris där de nära relationerna är i fokus.

Familjerådgivningsarbetet är en undersökande och bearbetande process. Under det första samtalet formulerar ni/du tillsammans med familjerådgivaren de frågor och problem som behöver bearbetas. I arbetet med par och familjer handlar det oftast om låsningar i samspels- och kommunikationsmönster samt svårigheter att hantera konflikter och olikheter m m. Målet är att erbjuda vägledning och hjälp till en förbättrad förståelse av relationen och möjlighet att pröva sig fram till olika problemlösningar.

På Kyrkan familjerådgivning finns också kunskap och utrymme för de som önskar att tala om vilken betydelse tro och livsåskådning kan ha för parets, familjens och de närståendes relationer. Kyrkans familjerådgivning är till för alla som har svårigheter i sina nära relationer oavsett etnicitet, religion, livsåskådning eller sexuell läggning.

                

                 Samtalsrum från Södermalm/Stockholm