Nacka församling

 

Par och Familjer 250 kr/samtal (90min)

Enskilda 250 kr/samtal (45min)

 

Avboka tid på telefon 08-615 11 70 eller mejla kyrkansfamiljeradgivning@gmail.com

Det går bra att lämna ett meddelande på vår telefonsvarare. Vid återbud, uppge vilken familjerådgivare du skulle ha träffat samt ange vilken dag och tid återbudet gäller. Kom ihåg att uppge ditt eget namn. 

Avbokning senare än 09.00 dagen före debiteras full avgift

Vilken församling bor du i?  http://svenskakyrkan.se/sokforsamling

 

För boende inom församlingen finns, vid behov, möjlighet till reducering av avgiften