Personal och kompetens

Familjerådgivarna på våra mottagningar har grundutbildning som socionom, diakon sjuksköterska, beteendevetare eller präst. I arbetsgruppens samlade kompetens ingår bl.a. följande:

 • Långvarig erfarenhet av psykosocialt och psykoterapeutiskt arbete med par, familjer och enskilda.
 • Auktorisation som familjerådgivare
 • psykoterapeuter med inriktning på familj, individ, grupp och barn och unga
 • Kriser och sorger
 • Sexologi
 • Missbruks- och medberoendeproblematik
 • Ätstörningsproblematik
 • Neuropsykiatri
 • Våld i nära relationer
 • Tro- och livsåskådningskunskap
 • Existentiellt perspektiv
 • HBTQ-frågor

 

Vår teoretiska bas vilar på psykodynamisk teori, men i det praktiska arbetet lämnas kontinuerligt plats för nya rön och metoder; alltifrån socialpsykologi och familjeteoretisk psykologi till modern kognitionsteori och forskning.

Allt arbete sker under sträng sekretess och vi för inga journaler.

Enligt enkäten har vi över 90% nöjda besökare. Se enkätsvaren under rubrik "Omdömen om oss".