Om oss

Svenska kyrkan bedriver en mängd sociala verksamheter. Att stödja individer och familjer i olika skeden av livet och speciellt i svåra situationer är en viktig del av Svenska kyrkans uppgift. Sedan över 60 år bedriver Svenska kyrkan familjerådgivning på olika platser i Sverige.

Kyrkans Familjerådgivning Stockholm startade som en försöksverksamhet år 1994 med elva initiativtagande församlingar. Organisationen och verksamheten har efterhand expanderat och drivs numera som en gemensam församlingsangelägenhet och ekonomisk förening.

Etableringen av en mottagning i kyrkans egen regi är ett led i församlingarnas arbete att skapa verksamhetsformer för att kunna möta människan där hon är med sina vardagsnära livsfrågor och problem. Familjerådgivningens primära roll är att erbjuda de sökande en plats för samtal om svårigheter i nära relationer för att hitta vägar till lösningar och nya förhållningssätt. Verksamheten är ett uttryck för församlingarnas ambitioner att vilja möta församlingsbor på ett konstruktivt och kvalificerat sätt i samband med samlevnadssvårigheter och livskriser.

Svenska kyrkans mottagningar för familjerådgivning är måna om att bedriva ett profesionellt arbete med hög kvaliet. Tillsammans med Kyrkans familjerådgivarnas yrkesförening  (KYFA) har Svenska kyrkans nationella samordnare arbetat fram riktlinjer som alla familjerådgivningar inom Svenska kyrkan skall följa. Riktlinjena finns att läsa på www.kyfa.se 

Kyrkans familjerådgivning Stockholm är icke vinstdrivande. Verksamhetens överskott och gåvor används till att reducera avgiften för behövande.