Med anledning av Coronaviruset

Kyrkans familjerådgivning följer Folkhälsomyndighetens bedömning när det gäller smittspridning av Coronavirus (covid-19). Det betyder att vi vill att du avstår från att besöka oss om du känner någon forma av förkylning/influensa symtom.

Av hänsyn till varandra avstår vi från handhälsning tills vidare.

Under denna tid tar vi inte betalt för sena återbud.

Vi erbjuder enskilda att ha samtal med oss på telefon.

För par och familjer håller vi på att undersöka möjligheten att framöver ha sekretesskyddade webbsamtal.