Med anledning av Coronaviruset

Kyrkans familjerådgivning följer Folkhälsomyndighetens bedömning när det gäller smittspridning av Coronavirus (covid-19). Det betyder att vi vill att du avstår från att besöka oss om du känner någon forma av förkylning/influensa symtom.

Av hänsyn till varandra avstår vi från handhälsning tills vidare.

Vi erbjuder enskilda att ha samtal med oss på telefon.

För par och familjer kan vi ha digitala möten via ett sekretesskyddat program som Svenska kyrkan tillhandahåller.