Personal och kompetens

På vår mottagning arbetar sex familjerådgivare, tre kvinnor och tre män. Vi har grundutbildning som socionom, beteendevetare eller präst.
I arbetsgruppens samlade kompetens ingår bl.a. följande:

·       Långvarig erfarenhet av psykosocialt och psykoterapeutiskt arbete med par, familjer och enskilda

·       Auktorisation som familjerådgivare

·       Leg. Psykoterapeuter med inriktning på familjeterapi

·       Leg. Psykoterapeuter med inriktning på individualpsykoterapi

        Leg. Psykoterapeuter med inriktning på gruppterapi

·       Sexologi

        Missbruks- och medberoendeproblematik

·       Neuropsykiatri

·       Tro- och livsåskådningskunskap

·       Existentiellt perspektiv

 

Vår teoretiska bas vilar på psykodynamisk teori, men i det praktiska arbetet lämnas kontinuerligt plats för nya rön och metoder; alltifrån socialpsykologi och familjeteoretisk psykologi till modern kognitionsteori och forskning.

Allt arbete sker under sträng sekretess och vi för inga journaler.

 

Enligt enkäten har vi över 90% nöjda besökare. Se enkätsvaren under rubrik "Omdömmen om oss" .